Tin về RCIC

Công tác TVGS

Công tác TVGS

Một số hình ảnh công tác TVGS trên tuyến ĐS Hà nội - TP Hồ Chí Minh

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Nghỉ mát năm 2020

Nghỉ mát năm 2020

RCIC đã có hoạt động công đồng nhằm tạo sự thấu hiểu, đoàn kết trong nội bộ người lao động trong Công ty.

RCIC giao lưu giải bóng đá

RCIC giao lưu giải bóng đá

Các chiến binh Sân Cỏ RCIC trong ngày hội thao.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved